Продукти за растителна защита

Растителна защита поле

Моля, изберете вид на растение или категория, за да намерите подходящия продукт за растителна защита:

23 Намерени продукти

Няма продукти, съответстващи на избраните от вас.

Моля, изчистете филтрите и опитайте отново.

Дурсбан 4 ЕК

Инсектицид

Ефикасният и надежден органофосфорен инсектицид за борба срещу неприятели по технически и житни култури, царевица, овощни и ягоди.

Екзалт™ 25 СК

Инсектицид

Контрол на най-важните неприятели при зеленчуци и дребноплодни

Експрес® 50 СГ

Хербицид

Единственият регистриран хербицид за слънчогледови хибриди по ЕxpressSun™ технологията.

Икуейшън® Про

Фунгицид

Комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие за борба срещу обикновена мана при лозя и зеленчуци.

Индар 5 ЕВ

Фунгицид

Еталонен фунгицид за контрол на болести при голям брой култури. Отлична защита и дълготраен ефект при икономически важните болести.

Кабадекс Екстра

Хербицид

Вегетационен хербицид срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при царевица за зърно и силаж. Гъвкавият хербицид за приложение при царевица.

Клоузър 120 СК

Инсектицид

Нов стандарт в борбата с белокрилка и въшки при овощни, зеленчуци и декоративни растения. Системен инсектицид от нова химична група.

Корело® Дуо 85 ВГ

Хербицид

Широкоспектърният хербицид за едновременна борба и безупречен контрол на всички важни житни и широколистни плевели.

Ланат® 25 ВП

Инсектицид

Класически широкоспекърен инсектицид със системно, контактно и стомашно действие върху яйца, ларви и възрастни на над 140 вида неприятели.

Лонтрел® 72 СГ

Хербицид

Класическият хербицид за борба с широколистни плевели при рапица. Вегетационен, системен хербицид, регистриран за голям брой култури срещу широколистни плевели.

Зареди още продукти