Дурсбан™ 4 ЕК

Дурсбан 4 ЕК

Инсектицид

Широкоспектърен, органофосфорен инсектицид за борба срещу неприятели по овощни, технически и житни култури, царевица и ягоди.

Ползи

Регистриран при голям брой култури

Регистриран при голям брой полски, овощни, зеленчукови култури и лозя.

Смесимост

Може да се смесва с други инсектициди и фунгициди, но поради голямото разнообразие от продукти, препоръчваме да се направи предварително тест за съвместимост.

Дълго последействие

Дълго последействие: до 20 дни.

Не причинява фитотоксичност

Не причинява фитотоксичност, когато се ползва според препоръките.

Култури

Грозде

Грозде (Vitis spp.)

Дюля

Дюля (Chaenomeles spp.)

Пшеница

Winter Wheat

Рапица

Рапица (Brassica spp.)

Царевица

Grain Corn

Всички видове

Сладка царевица (Zea mays)

Царевица (Zea mays ssp. Mays)

Ягода

Ягода (Fragaria x ananassa)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Хлорпирофос.

 • Формулации

  Емулсионен концентрат (ЕК).

 • Опаковка

  1 л

 • Допълнителна информация

  Подходящ за интегрираните програми за растителна защита.

Други продукти

Ако търсите подобни продукти, разгледайте още предложения.