Тренд® 90

Тренд® 90

Прилепител

Повърхностно активно вещество (ПАВ), прилепител, подобрител за хербицидни, фунгицидни и инсектицидни  разтвори.

Ползи

Подобрява прилепимостта

Подобрява прилепимостта на хербицида/ продукта и неговата абсорбция в растителните части.

Не се влияе от ниски температури

Ниските температури не влияят върху ефикасността на продукта.

Технически спецификации

  • Формулации

    Разтворим концентрат (СЛ).

  • Опаковка

    1 л