Видейт® 10 Г

Видейт® 10 Г

Нематоцид | Инсектицид

Мощен контактен и системен инсекто-нематоцид от групата на карбаматите. Приложен почвено с инкорпориране или браздово, преди или по време на сеитба / разсаждане, продуктът контролира успешно голям брой нематоди и неприятели.

Ползи

Контрол на нематоди

Контролира едновременно галообразуващи и цистообразуващи нематоди с дълго последействие.

Биоразградим

Напълно биоразградим в почвата.

Ефективен и срещу устойчиви неприятели

Ефективен срещу неприятели, устойчиви на органофосфорни нематоциди.

Безопасен към пчелите

Безопасен към полезната ентомофауна и пчелите бомбуси.

Култури

Домат

Домат (Lycopsersicon esculentum)

Картоф

Картоф (Solanum tuberosum ssp. Tuberosum)

Морков

Carrot (Daucus carota ssp. sativus)

Патладжан

Патладжан (Solanum melongena)

Тютюн

Тютюн (Nicotiana tobacum)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Оксамил.

 • Формулации

  Гранули (Г).

 • Опаковка

  10 кг

 • Одобрена употреба

  Контролира едновременно галообразуващи и цистообразуващи нематоди с дълго последействие.

 • Допълнителна информация

  Подходящ за интегрираните програми за растителна защита.