Видейт® 10 Л

Видейт® 10 Л

Нематоцид | Инсектицид

Инсекто-нематоцид, приложим чрез системата за капково напояване за още по-ефикасен и дълготраен контрол на нематоди.

Ползи

Контрол на нематоди

Контролира едновременно галообразуващи и цистообразуващи нематоди с дълго последействие.

Биоразградим

Напълно биоразградим в почвата.

Ефективен и срещу устойчиви неприятели

Ефективен срещу неприятели, устойчиви на органофосфорни нематоциди.

Безопасен към пчелите

Безопасен към полезната ентомофауна и пчелите бомбуси.

Култури

Домат

Домат (Lycopsersicon esculentum)

Краставица

Краставици (Cucumis sativus var. sativus)

Патладжан

Патладжан (Solanum melongena)

Пипер

Видове пипер

Тютюн

Тютюн (Nicotiana tobacum)

Технически спецификации

 • Активна съставка

  Оксамил.

 • Формулации

  Разтворим концентрат (СЛ).

 • Опаковка

  5 л

 • Одобрена употреба

  Контролира едновременно галообразуващи и цистообразуващи нематоди с дълго последействие.

 • Допълнителна информация

  Подходящ за интегрираните програми за растителна защита.