P0704

  • Царевица

Нов късен хибрид по ФАО 520/CRM 105, с висок добивен потенциал при поливни условия.

За продукта:

• Хибрид с висок добивен потенциал при поливни условия (в ранна част на късна група ФАО 500) 

• Здраво, непречупващо се стъбло с широки зелени листа (stay green ефект)

• Едри и плътни кочани (може да достигнат до 20 реда при оптимални условия)  

• Високо ниво на толерантност на полягане

• Високи качествени показатели на произведения силаж   

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1306

техническа спецификация

Съвети за фермера:

• Подходящ за максимални добиви при поливни условия

• Подходящ едновременно за производство на зърно и силаж

Препоръчителна гъстота:

 5 600 до 5 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия

7 800 до 8 100 растения за реколтиране на дка при поливни условия