P0900

  • Царевица

Нов късен хибрид по  ФАО 570/CRM 109, с висок добивен потенциал при поливни условия.

За продукта:

• Хибрид с висок добивен потенциал при поливни условия (в късна част на късна група ФАО 500) 

• Здраво, непречупващо се стъбло с широки зелени листа (stay green ефект)

• Компактни еднакви кочани с плътни зърна, тип конски зъб 

• Толерантен на стъблено и кореново полягане

• Високи качествени показатели на произведения силаж

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1352

техническа спецификация

Съвети за фермера:

• Подходящ за максимални добиви при поливни условия                                                       

• Подходящ едновременно за производство на зърно и силаж

Препоръчителна гъстота:

 5 600 до 5 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия

7 800 до 8 100 растения за реколтиране на дка при поливни условия