P64ВВ400

  • Слънчоглед

Средноранен шарен птичи слънчогледов хибрид с висок и стабилен добивен потенциал.

                                                                

За продукта:

• Средноранен шарен птичи слънчогледов хибрид

• Висок и стабилен добивен потенциал 

• Ниско маслено съдържание – подходящ за храна на птици  

• Подобрен фитосанитарен профил срещу икономически важни болести 

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3) 

• Устойчивост на синя китка – BR1, BR2

 

                                                               

технически спецификации

Съвети за фермера:

• Подходящ за чисти полета от свиница/ бутрак и паламида

• Подходящ за заразени полета със синя китка – раса F  

Препоръчителна гъстота:

 5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране.