P64LP180

  • Слънчоглед

Нов средноранен хибрид по Clearfield® Plus технология с висок добивен потенциал при нормални условия и високо маслено съдържание.

За продукта:

• Нов средноранен хибрид по Clearfield® Plus технология.

• Стабилно здраво средновисоко растение.

• Ранен цъфтеж.

• Компактни еднакви хомогенни пити.

• Висок добивен потенциал при нормални условия.

• Високо маслено съдържание.

• Много добър фитосанитарен профил.

• Изравнени  зърна във всички части на питата.

• Устойчивост на мана (DM1, DM2, DM3)

• Устойчивост на синя китка – BR1, BR3 - Pioneer Protector® Синя китка.

технически спецификации

Съвети за фермера:

• За контрол на плевелите да се ползват регистрираните хербициди.

•  Подходящ за заплевелени полета с житни и широколистни плевели, включително проблемни видове.

•  Предвид това, че е устойчив на всички разпространени раси синя китка до момента в страната, може да се спести пръскане срещу паразита синя китка, ако няма заплевеляване на посева.                     

Препоръчителна гъстота:

5 500 до 5 900 растения на дка за реколтиране