P9985

  • Царевица

Нов високодобивен хибрид от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия, по  ФАО 425/CRM 98, с изключително висок и стабилен добивен потенциал и при лимитирани условия на влага.

За продукта:

• Високодобивен хибрид от Optimum® AQUAmax® продуктовата линия

• Изключително висок и стабилен добивен потенциал, включително при лимитирани условия на влага

• Издържа на по-високи температури от фаза интензивен растеж до фаза наливане на зърното 

• Едър компактен кочан с плътни големи зърна и озърняване до върха

• Високо хектолитрово тегло

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1225

техническа спецификация

Съвети за фермера:

• Подходящ за отглеждане в цялата страна

• Подходящ за полета за повторки и такива за минимални обработки

Препоръчителна гъстота:

6 300 до 6 800 растения за реколтиране на дка при неполивни условия

 8 300 до 8 800 растения за реколтиране на дка при поливни условия