CORN-1440X320

P0164

Царевица

 

• Много висок добивен потенциал

• Стабилно представяне през различни години

• Едри здрави зърна тип конски зъб

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за максимални добиви при оптимални и сухи условия
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1260


Препоръчителна гъстота:

6 000 до 8 500 растения за реколтиране на дка