CORN 1440 X 320_P0268

P0268

Царевица

• Много висок и стабилен добивен потенциал

• Много добра толерантност на засушаване

• Едри зърна тип конски зъб

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за максимални добиви при оптимални и сухи условия
  • Подходящ едновременно за производство на зърно и силаж
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1271


Препоръчителна гъстота:

6 000 до 8 700 растения за реколтиране на дка