CORN 1440 X 320_P1049

P1049

Царевица

• Хибрид с висок добивен потенциал за силаж и зърно при интензивни и поливни условия

• Здраво, стабилно, тъмнозелено и интензивно облистено растение

• Силен Stay green ефект – важна характеристика при силажното производство

• Изключително високи качествени показатели на произведения силаж

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за максимални добиви при производство на силаж и биогаз
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1397


Препоръчителна гъстота:

5 700 до 8 000 растения за реколтиране на дка