CORN 1440 X 320_P1241

P1241

Царевица

• Много висок и стабилен добивен потенциал за зърно и силаж при интензивна технология на отглеждане

• Здраве, високи, тъмно-зелени растения

• Stay green ефект – важна характеристика при силажното производство

• Много високи качествени показатели на произведения силаж

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за производство на зърно при интензивна технология на отглеждане
  • Подходящ за производство на силаж и биогаз
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1387


Препоръчителна гъстота:

5 700 до 7 900 растения за реколтиране на дка