CORN 1440 X 320_P1535

P1535

Царевица

• Хибрид с отличен добивен потенциал за зърно и силаж при оптимални условия

• Формира голям кочан с едри зърна

• Много добра устайчивост на цветна главня

• Изключително високо енергийно съдържание в силажа, дължащо се на големия брой зърна в кочана

• Stay green ефект – важна характеристика при силажното производство

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за производство на зърно при интензивна технология на отглеждане
  • Подходящ за производство на силаж и биогаз
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1422


Препоръчителна гъстота:

5 500 до 7 800 растения за реколтиране на дка