SUNF 1440 X 320_P62LE122

P62LE122

Слънчоглед

• Ранен хибрид

• Висок добивен потенциал (8)

• Високо маслено съдържание (7)

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ и за втора култура
  • Подходящ за ранна сеитба
  • Подходящ за полета с по-висока надморска височина
  • Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до Е


Препоръчителна гъстота:

5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране