SUNF 1440 X 320_P63LE113

P63LE113

Слънчоглед

• Ранен хибрид

• Висок добивен потенциал при нормални и сухи условия (9)

• Високо маслено съдържание (7)

• Толерантен на сухи условия (8)

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ и за втора култура
  • Подходящ за ранна сеитба
  • Подходящ за полета с по-висока надморска височина
  • Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до G – Pioneer Protector® Синя китка


Препоръчителна гъстота:

5 300 до 5 700 растения на дка за реколтиране