SUNF 1440 X 320_P64НE133

P64НE133

Слънчоглед

• Средноранен високоолеинов хибрид

• Много висок добивен потенциал

• Стабилен добивен потенциал при различни климатични условия

• Много високо съдържание на олеинова киселина (над 90%)

• Много добра толерантност на болести

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялата страна
  • Подходящ за отглеждане на полета с проблемен фитосанитарен профил
  • Допълващ хибрид за едновременно отглеждане с Р64НЕ118
  • Устойчивост на мана (PL2, PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до Е (Or5)


Препоръчителна гъстота:

5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране