SUNF 1440 X 320_P64LE25

P64LE25

Слънчоглед

• Средноранен хибрид

• Най-отглеждания хибрид в България

• Висок добивен потенциал при нормални и сухи условия (9)

• Високо маслено съдържание (7)

• Толерантен на сухи условия (8)

• Много добър фитосанитарен профил (8)

• Изравнени зърна във всички части на питата

• Предпочитан от преработватели за белене – висок рандеман

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за цялата страна
  • Подходящ за полета с труден фитосанитарен профил
  • Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до G – Pioneer Protector® Синя китка


Препоръчителна гъстота:

5 400 до 6 000 растения на дка за реколтиране