Sunflower P64LE99

P64LE99

Слънчоглед

  Среднокъсен хибрид

  Втория най-отглеждан хибрид в България

  Висок добивен потенциал (9)

  Високо маслено съдържание (6)

  Толерантен на фома и склеротиния по питата (7)

 

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за цялата страна
  • Подходящ за интензивна технология на отглеждане – много добре реагира висок агрофон на отглеждане
  • Устойчивост на мана (раси PL2, PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка – раса А до G – Pioneer Protector® Синя китка


Препоръчителна гъстота:

5 500 до 6 000 растения на дка за реколтиране