P64LL129

P64LL129

Слънчоглед

  Средноранен хибрид, създаден от български селекционер (проф. Нено Ненов)

  Стабилно здраво растение

  Толерантен на сухи условия

  Висок добивен потенциал при нормални и сухи условия (9)

  Високо маслено съдържание (6)

  Добър фитосанитарен профил

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ когато искате да получите максимален добив при нормални и сухи условия
  • Подходящ за чисти полета от бутрак и паламида
  • Подходящ за заразени полета със синя китка до раса F
  • Устойчивост на мана (раси PL2, PL6)
  • Устойчивост на синя китка (Or 5, Or 7) – раса А до F


Препоръчителна гъстота:

5 600 до 6 000 растения на дка за реколтиране