P64LР140

Слънчоглед

  Среднокъсен Clearfield® Plus хибрид

  Здраво и устойчиво растение

  Повишена толерантност на сухи условия

  Висок добивен потенциал при нормални и сухи условия (9)

  Високо маслено съдържание

  Добър фитосанитарен профил

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За контрол на плевелите да се ползват хербицидите ПУЛСАР ПЛЮС или ЛИСТЕГО ПЛЮС
  • Подходящ когато искате да получите максимален добив при нормални и сухи условия
  • Подходящ за полета заплевелени с житни и широколистни плевели, вкл. проблемни видове
  • Пълен контрол на всички възможни раси синя китка след пръскане с ПУЛСАР ПЛЮС или ЛИСТЕГО ПЛЮС
  • Устойчивост на мана (PL6, PL8) – Pioneer Protector® Мана
  • Устойчивост на синя китка (Or5, Or7) – раса А до G


Препоръчителна гъстота:

5 500 до 5 900 растения на дка за реколтиране