CORN 1440 X 320_1

Р8409

Царевица

•  Най-ранният хибрид на Пионер в група ФАО 200

•  Висок добивен потенциал за ранна група

•  Много добра толерантност на сухи условия и важни болести

•  Бързо освобождаване на влагата на зърното

•  Температурна сума за достигане нафизиологична зрялост – 1062

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за райони с по-голяма надморска височина
  • Подходящ за втора култура

 

Препоръчителна гъстота:

6 500 до 8 500 растения за реколтиране на дка