Р8752

  • Царевица

Нов ранен хибрид по ФАО 260/CRM 83, с много висок и стабилен добивен потенциал и много добри агрономически характеристики.

За продукта:

• Нов ранен хибрид по ФАО 260

• Много висок и стабилен добивен потенциал 

• Много добри агрономически характеристики

• С най-висок среден добив от демо опитите през 2020 и 2021 година в страната от всички изпитвани хибриди в група ФАО 200 – 299 

• При нормални условия с валежи може да даде еквивалентен добив на хибридите от група ФАО 300 – 399 

• По-ранно узряване и по-ранно прибиране – по-ранна подготовка на полето за следващата култура 

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1051

техническа спецификация

Съвети за фермера:

• Подходящ за райони с по-голяма надморска височина и за втора култура след ечемик, грах, рапица

• Подходящ както за нормална, така и за по-късна сеитба

Препоръчителна гъстота:

6 200 до 6 700 растения за реколтиране при неполивни условия

8 000 до 8 500 растения за реколтиране при поливни условия