CORN 1440 X 320_P8812

Р8812

Царевица

•  Ранен хибрид за зърно с много добри

агрономически характеристики

•  Стабилен и висок добивен потенциал при

различни климатични условия

•  Сигурен добив при силен стрес от суша при неполивни условия

 

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Ранно прибиране и по-ранна подготовка на полето за следваща култура
  • Подходящ за втора култура
  • Много добра толерантност към цветна главня
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1097

 

Препоръчителна гъстота:

6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка