CORN 1440 X 320_P8816

P8816

Царевица

• С най-висок добивен потенциал за хибриди в начало на група ФАО 300 при изпитването

в наши опитни полета

• Толерантен към ниски температури при поникване

• Сигурен добив при силен стрес от суша при неполивни условия

 

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ избор за по-късна сеитба
  • Подходящ за ранно прибиране
  • Подходящ за втора култура
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1109

 

Препоръчителна гъстота:

6 500 до 8 800 растения за реколтиране на дка