Р9042

  • Царевица

Средноранен хибрид с отлични агрономически характеристики, изключително високодобивен.

За продукта:

• Средноранен хибрид  по ФАО 330/CRM 91, с отлични агрономически характеристики

• Изключително високодобивен, особено при интензивна технология на отглеждане   

• Здраво растение с интензивно зелени листа

• С добиви от демоопитите през 2020 и 2021 година в страната, равни, а на някои локации и с по-високи от доказалите се в практиката хибриди в група ФАО 300 – 399 

• Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1144

техническа спецификация

Съвети за фермера:

• Подходящ за отглеждане в цялата страна 

Препоръчителна гъстота:

6 200 до 6 700 растения за реколтиране на дка при неполивни условия

7 700 до 8 200 растения за реколтиране на дка при поливни условия