CORN 1440 X 320_P9074

Р9074

Царевица

• Висок добивен потенциал

• Бързо изпускане на влагата след достигане на физиологична зрялост

• Толерантен на високи температури във фази цъфтеж и наливане на зърното

• Средно високо залагане на кочана

• Много добра устойчивост на полягане

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  •  Подходящ за райони със силно изразено засушаване в периода на цъфтеж
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1167

 

Препоръчителна гъстота:

6 400 до 8 900 растения за реколтиране на дка