CORN 1440 X 320_P9486

Р9486

Царевица

• Висок и стабилен добивен потенциал, включително при сухи стресови условия

• Изключително добра сухоустайчивост и издържа на високи температури от фаза цъфтеж до фаза наливане на зърното

• Благоприятно съотношение добив към изпускане на влагата

• Мощно развита коренова система

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялата страна
  • За отглеждане в райони със силно изразен стрес от засушаване
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1190

 

Препоръчителна гъстота:

6 400 до 8 800 растения за реколтиране на дка