CORN-1440X320

P9537

Царевица

• Отлични агрономически характеристики

• Подходящ за ранна сеитба

• Отлична сухоустойчивост

• Много добра толерантност на северен листен пригор

• Отлично съотношение височина на растението към височина на залагане на кочана

• Много добра устойчивост на кореново и стъблено полягане

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за плодородни полета с висок добивен потенциал
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1202


Препоръчителна гъстота:

6 400 до 8 900 растения за реколтиране на дка