CORN 1440 X 320_P9578

P9578

Царевица

• Висок добивен потенциал

• Бързо изпускане на влагата след достигане на физиологична зрялост

• Компенсира ниската гъстота, като фирмира

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за райони с изразен воден дефицит през вегетация
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1178

 

Препоръчителна гъстота:

6 400 до 8 900 растения за реколтиране на дка