CORN-1440X320

P9757

Царевица

• Много висок и стабилен добивен потенциал

• Здраво и високо растение

• Едри здрави зърна, покриващи до върха на кочана

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в Северна България
  • Подходящ за интензивна технология на отглеждане
  • Подходящ за максимален добив при поливни и неполивни условия
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1213


Препоръчителна гъстота:

6 300 до 8 500 растения за реколтиране на дка