CORN-1440X320

P9911

Царевица

• Изключителен добивен потенциал, независимо от климатичните условия

• Изразен stay green ефект

• Изключително едри кочани с големи зърна с оранжев цвят

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за отглеждане в цялата страна
  • Подходящ за максимални добиви при сухи и оптимални условия
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1236


Препоръчителна гъстота:

6 100 до 8 700 растения за реколтиране на дка