P9967

 • Царевица
 • ФАО 450

Нова селекция хибрид Pioneer® в среднокъсната група ФАО 400, характеризиращ се с висок и стабилен добивен потенциал.

Ново, алтернативно предложение в група ФАО около 450.

 

За продукта:

 • Нова селекция хибрид Pioneer® в среднокъсна група ФАО 400
 • Висок и стабилен добивен потенциал
 • Второ ново алтернативно предложение на хибриди с ФАО около 450
 • Толерантен на кореново и стъблено полягане
 • Бързо освобождаване на влагата на зърното
 • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1248

Съвети за фермера:

 • Подходящ за отглеждане в Северна България
 • Подходящ за отглеждане при интензивна технология
 • Партниращ хибрид на Р9903, Р9960, Р0023, Р9944, Р0164

Препоръчителна гъстота:

 • 6 000 до 6 300 растения за реколтиране при неполивни условия
 • 8 200 до 8 700 растения за реколтиране при поливни условия