Corn Image

P9978

Царевица

• Изключително висок добивен потенциал

• Обещаващ добивен потенциал при оптимални условия

• Повишена устойчивост на стъблото на пречупване

• Едри кочани с големи зърна

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за максимални добиви при нормални и по-сухи условия
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1236


Препоръчителна гъстота:

6 100 до 8 500 растения за реколтиране