CORN-1440X320

PR37F73

Царевица

 

• Много гъвкав и адаптивен хибрид

• Стабилен добивен потенциал при климатични аномалии

• Добра толерантност към засушаване

• Бързо отделяне на влагата след физиологична зрялост

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Подходящ за максимални добиви при неполивни условия
  • Подходящ за производство на биоетанол
  • Температурна сума за достигане на физиологична зрялост – 1236


Препоръчителна гъстота:

6 000 до 8 500 растения за реколтиране на дка