PR44D06

Рапица

• Зимна рапица „00”.

• Един от най-стабилните и утвърдени MAXIMUS® хибриди с висок добивен потенциал.

• Много добре адаптиран за ранна сеитба.

• Запазва ниска разстлана розетка през есента и цялата зима позволяваща безпроблемно презимуване.

• Повишена толерантност спрямо болести.

• Много високо маслено съдържание.

• Един от най-перспективните хибриди в продуктовата листа на Пионер.

• Ниско стъбло с отлична устойчивост на полягане.

• Не е задължително използването на регулатор за регулиране височината на растенията.

• Лесна и безпроблемна жътва с по-малко вегетативна маса.

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За търсещи висока толерантност към болести.
  • За ранно прибиране на реколтата.
  • За високи и стабилни добиви.
  • За лесна жътва на неполегнали посеви.
  • Посевна норма – 50 семена на м2.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  •  Подходящ за ранна и късна сеитба.