LUCERNA 1440 X 320_PR54Q14

PR54Q14

Люцерна

• Висок потенциал за добив

• Получават се 4-5 откоса високо качествено сено, при неполивни условия

• Отлична зимоустойчивост

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Много добра толерантност на фитофторно гниене по корените
  • Сорт с отлични фуражни качества. Подходящ за всички райони, където се отглежда люцерна
  • Повишена устойчивост на полягане – изправени стъбла
  • Семената са третирани с Metalaxyl-m (APRON XL) + Polimer (REAL) + Rhizobium melilot (Microbial)
  • Опаковка - чували по 25 кг


Препоръчителна гъстота:

Препоръчителна сеитбена норма 2 - 2,5 кг семена/ декар