PR54V09

Люцерна

• Получават се 4-5 откоса високо качествено сено, при неполивни условия. 

• Отлична зимоустойчивост

• Високодобивен сорт

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Много добра толерантност на фитофторно гниене по корените
  • Много добра толерантност на вертицилийно увяхване
  •  Добра толернтност на фитофторно гниена по корените
  • Семената са третирани с Metalaxyl-m (APRON XL) + Polimer (REAL) + Rhizobium melilot (Microbial)
  • Опаковка - чували по 25 кг

 

Препоръчителна гъстота:

Препоръчителна сеитбена норма 2 - 2,5 кг семена/ декар