LUCERNA 1440 X 320_PR55V48

PR55V48

Люцерна

• Бързо възстановява развитието си напролет

• Отлична зимоустойчивост

• Възможност за получаване на 4-6 откоса високачествено сено при неполивни условия

• Високодобивен сорт

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Много подходящ за райони с тежки почви, където кореновото гниене създава проблем
  • Да се избягват райони с висока концентрация на нематоди
  • Семената са третирани с Metalaxyl-m (APRON XL) + Polimer (REAL) + Rhizobium melilot (Microbial)
  • Опаковка - чували по 25 кг


Препоръчителна гъстота:

Препоръчителна сеитбена норма 2 - 2,5 кг семена/ декар