RAPE 1440X 320 _PТ225

PТ225

Рапица

•  Зимна рапица „00”.

•  Втория най-отглеждан конвенционален хибрид с марката Пионер в страната.

•  Висока устойчивост на разпукване на шушулките. Удължава оптималния прозорец за жътва с 5 до 10 дни.

•  Максимален добивен потенциал с високо маслено съдържание.

•  Подходящ за късна сеитба - много бърз старт на развитие през есента.

•  Повишена толерантност спрямо икономически важните болести.

•  Бърз старт на развитие и много добра зимоустойчивост.

•  Висока толерантност към икономически важните болести.

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • Много подходящ избор при закъсняване на сеитбата.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор.


Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2