PТ228CL

Рапица

  Зимна рапица „00”.

  Хибрид от Clearfield® система за производство на рапица.

   Без стрес по време на цъфтеж и наливане на зърно протичат при благоприятни температурни условия

   С бързо изпускане на влагата, което дава възможност за навременно прибиране.

   Ранно и равномерно узряване.

   С високо маслено съдържание.

  Отлична зимоустойчивост.

   Много добра устойчивост на полягане.

   Лесен контрол на всички важни плевели и самосевки от житни.

технически спецификации

Съвети за фермера:

  • При много силно заплевеляване на полетата ви.
  • При заплевеляване с плевелни видове, които не се контролират с хербициди при конвенционалната технология.
  • Когато условията не позволяват приложението на почвени хербициди (суха почва).
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  • Подходящ за ранна и късна сеитба.
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор.


Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2