PТ234

Рапица

• Зимна рапица „00”.

• Разстлана, ниска розетка наесен - подходящ за ранна сеитба.

• Високо ниво за неразпукване на шушулките.

• Отлична устойчивост но полягане.

• Много бърз растеж след възстановяване вегетацията напролет.

• Висок добивен потенциал с отлична адаптивност, включително при „по-трудни условия на отглеждане”.

• Изключително високо маслено съдържание.

• Подходящ за Южна България в периода на формиране на шушулките при по-сухи условия.

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За ранна сеитба, без опасност от прерастване през есента.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  • За регулиране височината и повишаване устойчивостта на полягане на растенията и увеличаване броя на разклоненията се препоръчва приложението на растежен регулатор.

 

Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2