RAPE1440X320_PX113

PХ113

Рапица

• Зимна рапица „00”.

• Ново поколение хибрид от MAXIMUS® продуктовата линия.

• С много висок и стабилен потенциал за добив зърно и високо маслено съдържание.

• Притежава ген за устойчивост на Фома Rlm-7.

• Повишена толерантност спрямо икономически важните болести.

• Отлична зимоустойчивост.

• Много бързо поникване след сеитба.

• Много бързо и добро развитие през есента.

• Ниско стъбло с отлична устойчивост но полягане.

• Не е задължително използването на регулатор за регулиране висо- чината на растенията.

• Лесна и безпроблемна жътва с по-малко вегетативна маса.

Технически спецификации

Съвети за фермера:

  • За полета с неблагоприятен фитосанитарен профил.
  • За оптимизиране на разходите.
  • За получаване на максимална печалба от декар.
  • Брой растения за реколтиране – 35 до 45 растения на м2.
  •  Подходящ за ранна и късна сеитба.

 

Препоръчителна гъстота:

Посевна норма – 50 семена на м2