Цели в полза на нашите общности

Майка, която държи бебе

Нашият ангажимент

Ние помагаме на земеделските общности да преуспяват, като вдъхновяваме нашите клиенти и колеги в земеделието и общностите, в които живеем и работим. Нашият ангажимент е да поддържаме и защитаваме хората, заети в цялата хранителна система, и по-широката земеделска общност.

Нашите цели до 2030 г.

Баща и синове на полето

„Цифровите инструменти, които помагат на земеделските стопани да разкажат своята история – как отглеждат културите си, как управляват земята си – са съществено важни за свързване на земеделието с потребителите и с общностите по света.“

– Сид Горхам, президент, цифрова бизнес платформа на Corteva Agriscience