Цели в полза на нашите общности

Майка, която държи бебе

Нашият ангажимент

Ние помагаме на земеделските общности да преуспяват, като вдъхновяваме нашите клиенти и колеги в земеделието и общностите, в които живеем и работим. Ние сме ангажирани да поддържаме и защитаваме хората в цялата хранителна система и по-широката земеделска общност.

Нашите цели до 2030 г.

Keep Employees Safe

Защита на здравето и безопасността на хората в нашите обекти и на тези, които работят в земеделието. 

Земеделието се нарежда сред най-опасните отрасли по света. За да подкрепим земеделските стопани, трябва да сме сигурни, че поддържаме безопасността и здравето на земеделските работници.

Empower Women, Enable Youth, and Engage Communities

Даване повече права и възможности на жените, привличане на младежите и ангажиране на обществото във всички световни общности, в които имаме корпоративни дейности, както и във всички държави, в които работим, до 2030 г. 

 

 

 

 Вярваме, че селскостопанските общности имат полза от икономически възможности и социално включване за всички. Ние разширяваме местната социално-ориентирана дейност по целия свят чрез програмата Corteva Grows.

 

 

 

Volunteer One Million Hours

Един милион часа доброволчески труд от служителите на Corteva в подкрепа на хората и общностите по света до 2030 г.

Нашите над 20 000 служители могат да бъдат могъща сила на доброто в помощ на другите и на широката селскостопанска общност. Ние предоставяме повече възможности за местен доброволчески труд чрез програмата Corteva Grows.

Increase Supply Chain Transparency

Увеличаване на прозрачността на веригата на доставки от фермерите до потребителите чрез използване на дигитални инструменти, които позволяват на земеделските производители да създават принадена стойност чрез прозрачност на селскостопанските пазари, хранителни системи и общности. 

Прозрачността е изключително важна за устойчивостта. Повече от всякога клиентите и заинтересованите лица искат да знаят как се произвежда храната. Чрез цифрови инструменти ще помогнем на земеделските стопани да проследяват и споделят информацията открито.

Баща и синове на полето

„Цифровите инструменти, които помагат на земеделските стопани да разкажат своята история – как отглеждат културите си, как управляват земята си – са съществено важни за свързване на земеделието с потребителите и с общностите по света.“

– Сид Горхам, президент, цифрова бизнес платформа на Corteva Agriscience