Цели в полза на земеделските стопани

Мъж инспектира царевица

Нашият ангажимент

Нашият ангажимент е да обогатяваме живота на производителите. Ние си поставяме цели да подобряваме препитанието и дейностите на земеделските стопани, като същевременно опазваме ресурсите и поддържаме земята. Нашите 10-годишни ангажименти ще предоставят инструменти и обучение за увеличаване стабилността на добивите, оптимизиране на вложените ресурси и подобряване на климатичната устойчивост.

Нашите цели до 2030 г.

Provide Training to Farmers

Осигуряване обучение за 25 милиона земеделски стопани до 2030 г. относно най-добрите практики за опазване на почвите, хранителните и водните ресурси и производителността.

Разширяваме начините за споделяне на информация за най-новите постижения и технологии със земеделските стопани.

Enrich the Lives of Smallholder Farmers

Увеличаване производителността, доходите и устойчивите селскостопански практики на 500 милиона дребни земеделски стопани нарастващо до 2030 г.

До 80 процента от храните в Азия и Субсахарска Африка се произвеждат от дребни земеделски стопани. Нашият ангажимент е да им предоставяме достъп до инструменти, решения и агротехническа поддръжка.

Decrease Greenhouse Gas Emissions while Increasing Yields

Предоставяне на възможност на земеделските стопани да увеличат устойчиво добивите на култури с 20 процента, като същевременно намалят емисиите на парникови газове с 20 процента, в рамките на земеделските системи в сравнение с 2020 г.

Ние предоставяме най-добрите практики и иновации за повишаване на производителността, като същевременно опазваме нашата планета.

 

Жена с iPad в житно поле

Земеделските стопани са първите, които се сблъскват с непрекъснато променящ се ландшафт, като постоянно се стремят към по-високи добиви, повече издръжливост и привлекателност. Нашият приоритет е успехът на земеделския стопанин. Защото там, където производителите просперират, просперира и нашият свят.