Цели в полза на нашите дейности

Greenhouse_Operations

Нашият ангажимент

Нашият ангажимент е да увеличаваме устойчивостта на нашите дейности и решенията, които предоставяме на земеделските стопани. Нашите 10-годишни ангажименти включват иновативна устойчивост, установяване на стратегия за климата, използване само на екологични опаковки и увеличаване на усилията за устойчивост на нашите обекти.

Нашите цели до 2030 г.

Жена, инспектираща царевица

Винаги правим онова, което е правилно, като поддържаме високи етични стандарти и осъществяваме бизнеса си безопасно и прозрачно.

Основна ценност на Corteva