Цели в полза на земята

Цели за устойчивост в полза на земята

Нашият ангажимент

Ние сме се посветили на защитата на земята, добивите на култури и дългосрочния успех на земеделския отрасъл. Знаем, че здравето на почвата, водата и биоразнообразието са взаимосвързани за осигуряването на ползи за достъпни и обилни доставки на храни.

Нашите цели до 2030 г.

Improved Soil Health

Подобряване на опазването на почвата на 30 милиона хектара земеделска земя по света до 2030 г. 

Ще предоставим инструменти и иновации за подобряване на опазването на почвата с цел увеличаване на капацитета на културите да издържат на променливи климатични условия, за повишаване на качеството на въздуха и водата и за поддържане на процъфтяващи местообитания.

Advance Water Stewardship

Ускоряване на подобряването на ефективността на използване на азот (NUE) за глобалната земеделска земя до 2030 г. Намаляване на потреблението на вода и същевременно увеличаване на добивите от 2,5 милиона хектара земеделска земя за семепроизводство при недостиг на вода до 2030 г. в сравнение с 2020 г.

Когато азотът се използва ефективно, растенията растат по-добре и околните природни ресурси са защитени. Нашите азотни стабилизатори внасят усъвършенствана технология за увеличаване на ефективността на използването на азот. Също така прилагаме стратегии за подобряване ефективността на използване на вода в райони с недостиг.

Enhance Biodiversity

Увеличаване на биоразнообразието на над 10 милиона хектара пасища и природни екосистеми в световен мащаб чрез устойчиви практики за управление и опазване на местообитанията до 2030 г.

Биоразнообразието е основата на селското стопанство и нашите хранителни системи. Ние формираме партньорства за разширяване на създаването на местообитания и разработване на нови технологии за управление на земята.

Жени в житна нива

Като шампион в отговорното земеделие сме ангажирани да подобряваме живота и земята. Ние преследваме цел отвъд нашите непосредствени интереси в полза на обществото.

Основна ценност на Corteva