Отчет за целите за устойчивост на Corteva

Работници в прасковена овощна градина

Как постигаме нашите цели за устойчивост

Ние в Corteva Agriscience сме си поставили 14 амбициозни цели за обогатяване на живота заедно чрез устойчивост. Начинът, по който се развиваме и напредваме по изпълнението на тези цели като компания и с нашите партньори, отразява нашия ангажимент – ние допринасяме за благото на другите. Нашият подход е изграден върху най-добрите практики и глобалните рамки за устойчивост.

Ние споделяме пътя си от
началото.

Научете повече как идентифицирахме най-важните въпроси за земеделските стопани, земята, нашите общности и дейности чрез нашата оценка за значимост. Открийте важната роля на основните заинтересовани лица за развитието на нашите цели.

Мъж в полето близо до вършачка

„Разбирането на нуждите и интересите на нашите заинтересовани лица е от решаващо значение за стратегията ни, определянето на приоритети и насочването на дейността ни там, където можем да имаме най-положително въздействие. То ще бъде също толкова важно, докато наблюдаваме и отчитаме напредъка.“ 

– Анне Алонзо, главен директор по устойчивост на Corteva Agriscience