Изберете продукти за растителна защита

Растителна защита поле

 Моля, изберете вид на растение или категория, за да намерите подходящия продукт за растителна защита:

20 Намерени продукти

Няма продукти, съответстващи на избраните от вас.

Моля, изчистете филтрите и опитайте отново.

Делегат 250 ВГ

Инсектицид

Контрол на най-важните неприятели при овощните култури. Действа при контакт и поглъщане от неприятеля. Притежава трансламинарно действие.

Дерби® Супер Едно / Ланселот

Хербицид

Дерби® Супер Едно, с второ наименование Ланселот®, е вегетационен хербицид, контролиращ икономически важните едногодишни и многогодишни широколистни плевели.

Екзалт™ 25 СК

Инсектицид

Контрол на най-важните неприятели при зеленчуци и дребноплодни

Експрес® 50 СГ

Хербицид

Единственият регистриран хербицид за слънчогледови хибриди по ЕxpressSun™ технологията.

Зорвек™ Винабел™

Фунгицид

РЕВОЛЮЦИЯ В БОРБАТА СРЕЩУ МАНА ПО ЛОЗЯТА

Икуейшън® Про

Фунгицид

Комбиниран фунгицид с контактно, предпазно, локално-системно, лечебно и антиспорулантно действие за борба срещу обикновена мана при лозя и зеленчуци.

Индар 5 ЕВ

Фунгицид

Еталонен фунгицид за контрол на болести при голям брой култури. Отлична защита и дълготраен ефект при икономически важните болести.

Кабадекс Екстра

Хербицид

Вегетационен хербицид срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при царевица за зърно и силаж. Гъвкавият хербицид за приложение при царевица.

Клоузър 120 СК

Инсектицид

Нов стандарт в борбата с белокрилка и въшки при овощни, зеленчуци и декоративни растения. Системен инсектицид от нова химична група.

Корело® Дуо 85 ВГ

Хербицид

Широкоспектърният хербицид за едновременна борба и безупречен контрол на всички важни житни и широколистни плевели.

Зареди още продукти